Terugblik: paneldiscussie met Feike Siewertsz van Reesema, Madeleine Maaskant, André van Stigt en wethouder Laurens Ivens.

Dit jaar werden van “De Prijzen” van 2015 van de Gemeente Amsterdam uitgereikt in PakhuisWest, waar zich ruim 800 genodigden hadden verzameld voor dit jaarlijks terugkerende evenement. Eén van de hoogtepunten van de avond was de paneldiscussie met 3 vastgoeddeskundigen; Feike Siewertsz van Reesema, Madeleine Maaskant en André van Stigt, tezamen met de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens.
De paneldiscussie werd gevoerd aan de hand van 5 stellingen waarop zowel de deskundigen als het publiek een reactie konden geven. Naast inhoudelijke reacties had het publiek de mogelijkheid te stemmen naar aanleiding van de door de deskundigen bereikte consensus.

Woningbouw en Stedelijkheid
Stelling: “Er moeten meer middel-dure huurwoningen (€700-1000, p.m.) gebouwd worden en dat mag ten koste gaan van het aantal nieuwe koopwoningen. (Andre Buys, Rigo)
Het panel was het […] Continue Reading…

Gemeente Amsterdam reikt “De Prijzen van 2015” uit.

De feestelijkheden vinden dit jaar op 10 december plaats in VEN, de spectaculaire transformatie van het oude KPN-gebouw in Sloterdijk Centrum. In het pand komen onder andere twee hotels, werkplekken voor creatieve bedrijven, een health- en fitnesscentrum en op de bovenste verdieping een restaurant met panoramisch uitzicht. Een impuls voor Sloterdijk-Centrum.

Column
De avond start met een gesproken column van de Amsterdamse ontwerper en columnist Ronald Hooft. Vervolgens zal wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) het cijfer bekend maken van het aantal woningen waarvan de bouw dit jaar is gestart.

Paneldiscusse met Feike Siewertsz van Reesema
Tijdens een paneldiscussie met wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen), André van Stigt (jurylid Geurt Brinkgreve Bokaal), Madeleine Maaskant (juryvoorzitter Zuiderkerkprijs) en Feike Siewertsz van Reesema (private belegger), die vorige week nog panellid was bij het evenement “Big Spenders”, wordt […] Continue Reading…

Verbouwen als investering

Het verbouwen van een huis is een nuttige investering wanneer deze bijvoorbeeld lijdt tot meer ruimte, betere kwaliteit of wanneer renovatie nodig is. Wanneer een woning een interessante ligging heeft, maar toe is aan renovatie dan is verbouwen een goede keuze. Het verbouwen van een kleine woning, op een slechte locatie, die daarnaast toe is aan renovatie, is een minder goede keuze. In dat geval is sloping of verhuizing een overweging.
Verbouwen om te verkopen
Het verbouwen van een huis wordt misschien eerder gelinkt aan het waarmaken van woonwensen dan aan het verkopen van een huis. Echter, wanneer een huis enige tijd te koop staat en blijkt dat er bepaalde ergernissen zijn die ervoor zorgen dat het huis niet verkocht raakt, kan verbouwen toch een goede […] Continue Reading…

Dakkapel prijzen 2015

Een dakkapel is een nuttige investering die resulteert in meer lichte en ruimte op de zolderkamer. Hoeveel kosten dakkapellen eigenlijk en kan je zelf de prijzen van dakkapellen berekenen, een kort antwoord vind je in dit artikel. De belangrijkste factoren bij het bepalen van de prijs van een dakkapel zijn de breedte en hoogte en de hellingshoek.

Bij een gemiddelde dakkapel specialist betaal je plusminus € 1.200 per strekkende meter, afgezien van dakkapellen kleiner dan 2 meter. De prijsopbouw van deze dakkapellen is namelijk anders. De prijs per strekkende meter is inclusief dakkapel plaatsen en inclusief 21% btw. Een hogere dakkapel heeft minder invloed op de prijs dan een bredere dakkapel. De standaardhoogte van een dakkapel is 1,5 meter en tot 1,75 meter is een […] Continue Reading…

Huis geschikt maken voor zonnepanelen

Bent u net als vele anderen van plan om over te gaan op groene energie? En zou u ook graag gebruik gaan maken van zonnepanelen op uw dak? Neem dan eerst even onderstaande voorwaarden door, want misschien is uw woning niet geschikt voor panelen en haalt u er weinig rendement uit. Dit zou zonde van de tijd en moeite zijn.
Eigen huis?
Bent u de bezitter van het huis is de eerste vraag die u uwzelf moet stellen. Het is namelijk van belang dat het uw (koop)woning betreft. Huurwoningen mogen niet gebruikt worden voor het plaatsen van zonnepanelen namelijk. Ook dien u te kijken of u het dak deelt met anderen of niet. Op uw eigen deel, in bijvoorbeeld een blok rijtjeswoningen bent u de baas […] Continue Reading…

Veiligheid bij bouwen

Bij het zelf uitvoeren van klussen wordt vaak gebruik gemaakt van diverse zware gereedschappen en machines. Om deze reden staat veiligheid vaak voorop. U kunt verschillende dingen doen om er zeker van te zijn dat er niets misgaat. Daarnaast is het veiliger maken van uw woning een uitdaging opzichzelf en is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en veiligheids eisen.

Heel wat ongevallen zijn het resultaat van het onjuist uitvoeren van doe-het-zelf activiteiten. Deze ongevallen kunnen gemakkelijk vermeden worden indien je je altijd goed voorbereid en ervoor zorgt dat u de juiste beveiligende artikelen gebruikt.
Een goede voorbereiding
Een goede planning en voorbereiding zijn erg belangrijk bij het uitvoeren van iedere klus. Bedenk goed wat je precies wilt gaan doen en […] Continue Reading…

Ondoorgrondelijke ondergrond

De Nederlandse ondergrond bevat ongeveer 300.000 kilometer buisleiding: ruim 18.000 kilometer hiervan is voor het transport van gevaarlijke stoffen. Op 22 november 2004 signaleerde de minister van VROM al dat de beschikbare informatie over de ondergrond onvoldoende wordt gebruikt in de plan- en besluitvorming. De vraag is hoe een ondergronds netwerk van buisleidingen zichtbaar wordt in bijvoorbeeld een bestemmingsplan.

De vertaling van informatie over de ruimtelijke ordening van de ondergrond naar de ruimtelijke ordening van de bovengrond is aan de beterende hand. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht immers de ondergrond in een bestemmingsplan op te nemen. Hierdoor zullen steeds meer aanwezige en nog aan te leggen buisleidingen als zodanig in bestemmingsplannen bestemd worden.

Van belang is verder een ontwerpbesluit, de Algemene Maatregel van Bestuur […] Continue Reading…

De milieuproblemen van ICT

U hebt waarschijnlijk uw computer dag en nacht aan staan, want dan bent u een gemiddelde Nederlander. Als u niet gemiddeld bent, maar tot de uitzonderingen behoort met een groen hart of weinig geld, zet u de computer ’s nachts uit. Wel zult deze waarschijnlijk ’s morgens, voordat u koffie gaat halen, aanzetten, want u weet uit ervaring dat het vijf minuten duurt voordat de computer allerlei, waarschijnlijk overbodige zaken, heeft gedownload. Of u hoort tot de jongere generatie en heeft de computer afgeschaft, zodat u op uw i-phone allerlei zaken downloadt of uw i-pad gebruikt om wireless documenten te verzenden.

downloadt of uw i-pad gebruikt om wireless documenten te verzenden.

Wat u en met u 99,99% van alle mensen, inclusief de overheid, zich niet realiseert, […] Continue Reading…

Bindingseisen bij kaveluitgifte

Recentelijk viel in de media te lezen dat de gemeente Tubbergen, onder druk van de Vrom-inspectie, besloten heeft om bij het uitgeven van bouwkavels geen voorrang meer te verlenen aan mensen met een sociale binding. Uit jurisprudentie zou namelijk blijken dat ieder voorrrangssysteem in strijd is met de Huisvestingswet. De vraag is echter of dit werkelijk zo is.

Er zijn nogal wat gemeenten die bij kaveluitgifte voorrang willen verlenen aan mensen met een maatschappelijke en/of economische binding om te verhuizen. Uit het in 2006 gewezen ‘Doetinchem’-arrest volgt, weliswaar indirect, dat de Hoge Raad de uitgifte van bouwkavels ook ziet als een vorm van woonruimteverdeling. Er worden op de kavels immers woonruimten in de vorm van woningen en/of appartementen gerealiseerd. Voor zover dit zogenaamde woonruimten in de ‘vrije […] Continue Reading…

Bekentenis

Het is een goede gewoonte in de natuurkunde om bij het eindresultaat de onnauwkeurigheid te vermelden. Het eerste akoestisch rapport dat ik in mijn carrière opstelde was dan ook keurig van een foutenberekening voorzien.

In de huidige praktijk is het usance geworden om aan de juridische leiband te lopen. Om niet te veel met ons geweten geconfronteerd te worden zijn we massaal aan het rekenen geslagen en een volkje van boekhouders geworden. Als het sommetje klopt en we gebruiken allemaal dezelfde formules dan moet het antwoord wel juist zijn toch? Dat de consequentie is dat er bijvoorbeeld op een industrieterrein geen bedrijven meer gevestigd kunnen worden of uitbreidingen onmogelijk zijn (de zone is vol!?) wordt op de koop toe genomen.
Door de schaarse ruimte in ons land worden […] Continue Reading…